پاک کردن ویروس فلش مموری - ویروس autorun  - ویروس Recycler
Flashmemory Virus

ویروس recycler   و autorun  ساز


بعضی از اوقات با قرار دادت فلش مموری – flash memory  - در داخل کامپیوتر و با کلیک کردن بر روی آیکون آن در داخل Mycomputer  با پیغامهایی مثل Access Denied  و یا Open With  مواجه می شوید.
در چنین مواردی اگر هسته اصلی این ویروس بر روی کامپیوتر شما نباشد به راحتی می توانید این ویروس را از روی فلش مموری خود پاک کنید. برای این کار مراحل زیر را دنبال بفرمایید.
  MyComputer را باز می کنیم .

۱- به منوی Tools  رفته و Folder Options  را انتخاب می کنیم .

۲- به تب View رفته و Show Hidden Files and Folders  را تیک میزنیم و Hide protected operating file system  تیکش را بر می داریم.

۳- بر روی منوی start  کلیک سمت راست کرده و Explorer  را انتخاب می کنیم.

۴- در پنجره Explorer  قسمت سمت چپ آن فلش مموری را  انتخاب می کنیم .

۵- فایلهای

Autorun  وRecycler  را که به صورت پنهان می باشند را از سمت راست داخل فلش پاک می کنیم .

۶- فلش مموری را از سیستم جدا کرده و دوباره به کامپیوتر متصل می کنیم .

۷- حال به راحتی از فایلهای فلش مموری استفاده کنید.